×
Home / Kiến thức chứng khoán / Giới thiệu cổ phiếu: công ty cổ phần cao su Đồng Phú

Giới thiệu cổ phiếu: công ty cổ phần cao su Đồng Phú

Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú vừa công bố một số ước tính KQKD 9 tháng đầu năm của công ty mẹ với doanh thu đạt 612 tỷ đồng (tăng 50,3% so với cùng kỳ) và LNTT đạt 221 tỷ đồng (tăng 130% so với cùng kỳ), hoàn thành 84,8% và 116% kế hoạch doanh thu và LNTT cả năm.

Doanh thu tăng mạnh nhờ sản lượng tiêu thụ và giá bán bình quân tăng – Theo từng mảng kinh doanh, doanh thu từ mảng kinh doanh chính mủ cao su tăng 58,7% so với cùng kỳ đạt 470,9 tỷ đồng, đóng góp 77% tổng doanh thu. Trong khi đó doanh thu khác cũng tăng 27,6% so với cùng kỳ đạt 141 tỷ đồng. DPR đã hoàn thành kế hoạch thanh lý 384,58 ha cây cao su già trong cả năm nay và đã ghi nhận khoảng 100 tỷ đồng doanh thu cho công ty mẹ. Sản lượng cao su tiêu thụ tăng 18% so với cùng kỳ trong khi đó giá bán bình quân cũng tăng mạnh 36% so với cùng kỳ – Sản lượng cao su tiêu thụ tăng 18% so với cùng kỳ đạt 11.193,3 tấn, hoàn thành 67,5% kế hoạch cả năm. Và giá bán bình quân cũng tăng 36% so với cùng kỳ lên 41,5 triệu đồng/tấn và cao hơn nhiều so với giá bán bình quân cả năm theo kế hoạch của công ty là 36 triệu đồng/tấn.

Trong đó, sản lượng xuất khẩu đạt 3.444,05 tấn (giảm 4,4% so với cùng kỳ) đóng góp 30,9% sản lượng tiêu thụ so với tỷ trọng 38% trong 9 tháng đầu năm 2015. Giá xuất khẩu tăng 39,8% lên 44 triệu đồng/tấn so với mức giá 31,5 triệu đồng/tấn trong năm ngoái, nhờ vậy giá trị xuất khẩu tăng 31,2% đạt 6.675USD. Trong khi đó, sản lượng tiêu thụ trong nước tăng 31,8% so với cùng kỳ đạt 7.695,3 tấn và giá bán bình quân đạt 40,3 triệu đồng/tấn (tăng 35% so với cùng kỳ).

Đến hiện tại công ty đã hoàn thành 72,3% kế hoạch sản lượng chế biến cả năm – DPR đặt kế hoạch sản lượng chế biến cả năm là 17.200 tấn cao su. Trong 9 tháng đầu năm, sản lượng chế biến của công ty đã đạt 12.430 tấn (tăng 14,2% so với cùng kỳ), hoàn thành 72,3% kế hoạch cả năm. Trong đó, 1.443,3 tấn là mua nguyên liệu từ bên ngoài.

Danh mục sản phẩm có sự thay đổi nhẹ với sự gia tăng của các sản phẩm có giá bán cao hơn – như SCV50,60 và SVR 3L, 5 có giá bán cao hơn 3-8% so với SVR10, 20. SVR 3L & 5l có sản lượng lớn nhất với 41,2%, tương đương 4.353,9 tấn (tăng 19,3% so với cùng kỳ), tiếp đó là cao su ly tâm với 3.115,6 tấn (tăng 5,1%), tương đương 28,3% tổng sản lượng, và SVR 10 & 20 với 2.318,9 tấn (giảm 28,1%), tương đương 21% tổng sản lượng cao su chế biến. Đặc biệt, sản lượng CV50 & 60 tăng gấp 2,6 lần cùng kỳ đạt 1.040,4 tấn, đóng góp 9,5% trong khi cùng kỳ năm ngoái sản lượng tiêu thụ sản phẩm này chỉ là 402,9 tấn. LNTT tăng hơn gấp đôi cùng kỳ – đạt 221,9 tỷ đồng (tăng 130%). Nhờ vậy, DPR đã vượt 16% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Công ty chỉ đặt kế hoạch LNTT là 191,2 tỷ đồng.

Lợi nhuận từ cao su 9 tháng đầu năm đạt 105,3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt 6 tỷ đồng. Do giá bán bình quân tăng mạnh như đã đề cập phía trên. DPR cũng đã thông báo sẽ giải thể công ty con là CTCP Gỗ Đồng Phú – do bất đồng với một cổ đông chính khác trong công ty con này. CTCP Gỗ Đồng Phú thành lập năm 2011 với vốn điều lệ hiện tại là 50 tỷ đồng, trong đó DPR nắm 52%. Một cổ đông lớn khác là Ngọc Giàu nắm 47,6%. Hiện giữa DPR và Ngọc Giàu đang có bất đồng về hoạt động của công ty chế biến gỗ này nên 2 bên quyết định giải thể công ty gỗ. DPR sẽ thành lập một công ty chế biến gỗ mới.

Dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ cả năm 2017 tăng trưởng 58,9%, doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.049,4 tỷ đồng (tăng trưởng 23%) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 243,8 tỷ đồng (tăng trưởng 58,9%). EPS(sau khi trừ đi quỹ khen thưởng phúc lợi) cả năm  4.558đ; P/E dự phóng 2017 là 9 lần. Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu DPR là 42.204đ.

(Chungkhoan123.vn)

x

Check Also

PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ 2019: CHỦ ĐỘNG HAY BỊ ĐỘNG?

Đầu tư thụ động qua các quỹ ETFs đã và đang là một xu hướng trên thế giới. Loại hình quỹ ETFs xuất hiện từ Việt Nam từ năm 2014 ...

CÓ HAY KHÔNG CÂU CHUYỆN TÍCH CỰC KHI FTSE THEO DÕI NÂNG HẠNG TTCK VIỆT NAM?

Suốt tuần qua, thông tin thị trường Việt Nam được đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng của FTSE rạo rực khắp các diễn đàn, đưa niềm tin về ...