×
Home / Tag Archives: lưu ký

Lưu ký chứng khoán

Lưu ký chứng khoán (cổ phiếu) là việc ký gửi chứng khoán của nhà đầu tư tại một công ty chứng khoán để có thể thực hiện giao dịch chứng khoán khi doanh nghiệp chuẩn bị ...

Read More »