×
Home / Bản tin Chứng khoán 123 / Giới thiệu cổ phiếu: Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội.

Giới thiệu cổ phiếu: Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội.

NHTMCP quân đội (MBB) sẽ trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng cổ phiếu với tỉ lệ 100:5, tổng số cổ phiếu phát hành trả cổ tức là 85,64 triệu cổ phiếu, tương đương 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Đồng thời MBB cũng có kế hoạch phát hành thêm 17,3 triệu cổ phiếu ESOP tương đương 1% số cổ phiếu đang lưu hành. Vậy sau đợt phát hành ESOP, khối ngoại sẽ được bổ sung 3,43 triệu cổ phiếu vào room.

Theo công ty chứng khoán TP.HCM (HSC), mục tiêu tăng trưởng tín dụng của MBB đã được tăng lên 20% từ mức 16% ban đầu cho năm 2017 do ngân hàng nhà nước (NHNN) tăng hạn mức tăng trưởng tín dụng cho nhiều ngân hàng lớn nhằm đảm bảo tăng trưởng tín dụng toàn ngành đạt kế hoạch 21%.

HSC dự báo cho năm 2017:  LNTT năm 2017 đạt 4.922,3 tỉ đồng, tăng trưởng 34,8%; EPS đạt 1.934đ/cp, BVPS đạt 15.272đ, P/B dự phóng là 1,5 lần.

HSC cũng dự báo năm 2018: LNTT năm 2018 dự báo đạt 5.944,3 tỉ đồng, tăng trưởng 21,8%; EPS đạt 2.237đ, BVPS đạt 16.222đ với P/B dự phóng là 1,41 lần.

Tăng trưởng tín dụng từ đầu năm đến nay cho thấy sự tăng tốc so với kế hoạch ban đầu và tăng trưởng cuối năm thậm chí có thể vượt mục tiêu mới. MBB có lợi thế đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng hơn mức bình quân toàn ngành nhờ tình hình tài chính  và các hệ số an toàn lành mạnh.Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 27.300đ, tương đương P/B dự phóng là 1,8 lần.

x

Check Also

CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI MỸ – TRUNG

     

KINH TẾ TRUNG QUỐC HỒI PHỤC VÀ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆT NAM.

Kinh tế trung quốc và thế giới Kể từ khi tiến hành cải cách mở cửa năm 1978, nền kinh tế Trung Quốc đã cho thấy những bước tiến thần ...