×
Home / Bản tin Chứng khoán 123 / Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 36 doanh nghiệp

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 36 doanh nghiệp

lon tiet kiem

FPT, NT2, TCT, PNJ, TMP, DPM, GSP, UIC, TPC, DP3, GEX, CVT, DGW, PDN, ST8, NFC, CT6, HMH, SBA, TCO, CPH, DFC, BED, PSW, VXB, KGU, TPS, HAC, VBG, POV, MTH, SBL, DCF, BMN, MKP, SBC vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP FPT (FPT): Ngày 26/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 9/6/2017. Đồng thời FPT cũng chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới).

CTCP Điện lực Nhơn Trạch 2 (NT2): Ngày 25/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền tỷ lệ 16% (01 cổ phiếu nhận 1.600 đồng). Thời gian chi trả 15/6/2017.

CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT): Ngày 19/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền đợt 2/2016 tỷ lệ 28% (01 cổ phiếu nhận 2.800 đồng). Thời gian thanh toán 16/6/2017.

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ): Ngày 18/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 31/5/2017.

CTCP Thủy điện Thác Mơ (TMP): Ngày 22/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền tỷ lệ 21% (01 cổ phiếu nhận 2.100 đồng). Thời gian thanh toán 2/6//2017.

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (DPM): Ngày 22/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt cuối năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 23/6/2017.

CTCP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế (GSP): Ngày 19/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 13% (01 cổ phiếu nhận 1.300 đồng). Thời gian thanh toán 2/6/2017.

CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Idico (UIC): Ngày 22/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 20/6/2017.

CTCP Nhựa Tân Đại Hưng (TPC): Ngày 19/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 30/5/2017.

CTCP Dược phẩm Trung Ương 3 (DP3): Ngày 18/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 2/6/2017.

CTCP thiết bị Điện Việt Nam (GEX – UpCOM): Ngày 22/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 2/6/2017.

CTCP CMC (CVT): Ngày 18/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 5/6/2017. Đồng thời CVT cũng chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 tỷ lệ 40% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 4 cổ phiếu mới).

CTCP Thế giới số (DGW): Ngày 22/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 31/5/2017.

CTCP Cảng Đồng Nai (PDN): Ngày 19/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 6/6/2017.

CTCP Siêu Thanh (ST8): Ngày 18/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền đợt 1/2017 tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 8/6/2017. Đồng thời ST8 cũng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10:3 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới).

CTCP Phân lân Ninh Bình (NFC): Ngày 19/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 31/5/2017.

CTCP Công Trình 6 (CT6): Ngày 26/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 22/6/2017.

CTCP Hải Minh (HMH): Ngày 18/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 26/5/2017.

CTCP Sông Ba (SBA): Ngày 19/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 31/5/2017.

CTCP Vận tải Đa Phương thức Duyên Hải (TCO): Ngày 24/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 20/6/2017.

CTCP Phục vụ Mai táng Hải Phòng (CPH – UpCOM): Ngày 19/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 16,67%. (01 cổ phiếu nhận 1.667 đồng). Thời gian thanh toán 31/5/2017.

CTCP Xích Líp Đông Anh (DFC – UpCOM): Ngày 22/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 42% (01 cổ phiếu nhận 4.200 đồng). Thời gian thanh toán 30/8/2017.

CTCP Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng (BED): Ngày 23/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 38% (01 cổ phiếu nhận 3.800 đồng). Thời gian thanh toán 1/6/2017.

CTCP Phân bón và Hóa Chất dầu khí Tây Nam Bộ (PSW): Ngày 18/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 5/6/2017.

CTCP Vật liệu Xây dựng Bến Tre (VXB): Ngày 18/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 12,5% (01 cổ phiếu nhận 1.250 đồng). Thời gian thanh toán 1/6/2017.

CTCP Phát triển Đô thị Kiên Giang (KGU – UpCOM): Ngày 19/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 18% (01 cổ phiếu nhận 1.800 đồng). Thời gian thanh toán 31/5/2017.

CTCP Bến bãi Vân tải Sài Gòn (TPS – UpCOM): Ngày 18/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 18% (01 cổ phiếu nhận 1.800 đồng). Thời gian thanh toán 29/5/2017.

CTCP Chứng khoán Hải Phòng (HAC – UpCOM): Ngày 19/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 19/6/2017.

CTCP Địa chất Việt Bắc – TKV (VBG – UpCOM): Ngày 18/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 4,5% (01 cổ phiếu nhận 450 đồng). Thời gian thanh toán 16/6/2017.

CTCP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (POV – UpCOM): Ngày 22/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 50 đồng). Thời gian thanh toán 12/6/2017.

CTCP Môi trường đô thị Hà Đông (MTH – UpCOM): Ngày 18/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 30/5/2017.

CTCP Bia Sài Gòn – Bạc Liêu (SBL – UpCOM): Ngày 17/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 31/5/2017.

CTCP Xây dựng và Thiết kế số 1 (DCF – UpCOM): Ngày 19/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 30/5/2017.

CTCP 715 (BMN – UpCOM): Ngày 22/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 8,7% (01 cổ phiếu nhận 870 đồng). Thời gian thanh toán 8/6/2017.

CTCP Dược phẩm Mekophar (MKP – Đại chúng chưa niêm yết): Ngày 29/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt cuối năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 13% (01 cổ phiếu nhận 1.300 đồng). Thời gian thanh toán 9/6/2017.

CTCP Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn (SBC – Đại chúng chưa niêm yết): Ngày 17/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 25% (01 cổ phiếu nhận 2.500 tỷ đồng). Thời gian thanh toán 30/5/2017.

(Theo Tri thức trẻ)

 

x

Check Also

BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC 2020 – ĐỊNH VỊ VÀ CƠ HỘI

2019 qua đi với nhiều cung bậc cảm xúc của NĐT, có những niềm vui, có những tiếc nuối… Tựu chung lại, chúng ta cũng cần nhìn lại, cũng như ...

26.12.2019 – ĐI HAY Ở

Thị trường có một tuần giao dịch không hề tệ tính đến phiên hôm nay. Tuy nhiên cần chấp nhận một thực tế là chỉ số đang hồi chủ yếu ...